Thất Ngôn Bát Cú

Ngũ Hổ Tướng QLVNCH

Xin một phút mặc niệm để tưởng nhớ “Ngũ Hổ Tướng” QLVNCH đã tuẫn tiết và những vị anh hùng vô danh khác đã nằm xuống vì bảo vệ lý tưởng quốc gia dân tộc Việt Nam.

Dưới đây là 6 bài thơ Vinh Danh Ngủ Hổ Tướng được trích trong bài Họa Vận “Tứ Thập Nhị (42) Liên Hoàn Thi Khúc “Việt Nam Quê Hương tôi” của chính tác giả
MỘT PHÚT MẶC NIỆM NGŨ HỔ TƯỚNG QLVNCH:
SINH VI TƯỚNG, TỬ VI THẦN : 
(Bonus Bài Họa 37)
Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam
Tư Lệnh Quân Đoàn 4, Quân Khu 4

(Đã tuẫn tiết bằng khẩu súng Browning
của chính mình, trong dinh trại đóng dọc
theo bờ sông Cái Khế, Cần Thơ)
Than ôi ! nước loạn, rõ tôi trung,
Thành mất, chết theo vẹn nghĩa tùng.
Vị quốc, lòng son tâm dũng kiệt,
Vong thân, dạ sắt khí hào hùng.
Hồn thiêng vừa khuất từ thân xác,
Chí cả đã vang khắp bốn vùng.
Thiếu Tướng Khoa Nam đà tuẫn tiết,
Địch quân nghe tiếng thảy đều rung.
 
Mưỡu vĩ:
Đã trót sanh ra cầm Ấn Soái,
Thành tan, Tướng sống chỉ vô nghì !.
(Bonus Bài Họa 38)
Thiếu Tướng Phạm Văn Phú
Tư Lệnh Quân Đoàn 2, Quân Khu 2
(Dùng độc dược quyên sinh, để tỏ cho bọn
giặc Cộng biết rằng chúng không thể nào
khuất phục được khí phách hào hùng của
người chiến binh QLVNCH)
Thành tan dũng tướng tỏ gan đồng,
Oanh liệt trọn đời, vị quốc vong.
Xuất trận diệt thù, nêu chiến tích,
Điều binh phá giặc, lập kỳ công.
Noi gương Hưng Đạo ngời trang sử,
Nối chí Quang Trung rạng cháu Hồng.
Thiếu Tướng Phạm Văn Phú tuẫn tiết,
Hồn thiêng siêu độ cảnh non bồng.
Mưỡu vĩ:
Độc dược quyên sinh thà tự thác,
Quyết không hàng phục lũ ma đầu.
(Bonus Bài Họa 39)
Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ
Tư Lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh
(Tự sát bằng khẩu súng Beretta 6. 35 ly,
vào ngày 30 -4 -75 trong trailer dùng làm
văn phòng tạm của Bộ Tư Lệnh)
 
Quy phục khác nào giết vạn binh,
Kinh luân một túi sẵn bên mình.
Sanh thời lẫm liệt, quân chồn khiếp,
Thác vẫn oai hùng, giặc cáo kinh.
Nước mất, thề không sống khuất nhục,
Thành tan, chọn cái chết quang vinh.
Dưới cằm, viên đạn oan khiên trổ,
Beretta xoáy thủng óc mình.
Mưỡu vĩ:
Nổ vang một tiếng thân hình gục,
Giặc thấy kinh hồn, ngưỡng phục ông.
(Bonus Bài Họa 40)
Chuẩn Tướng Trần Văn Hai
Tư Lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh
(Tuẫn tiết tại căn cứ Đồng Tâm,
Mỹ Tho, nơi Sư Đoàn 7 đóng quân)
Tướng hùng vệ quốc, thác về đâu ?
Chắc hẳn thăng Thiên, quỷ khiếp sầu.
Trấn thủ biên cương, binh pháp giỏi,
Tảo thanh giặc phỉ, trí mưu mầu.
Sa cơ nước mất, không đầu phục,
Thất thế nhà tan, chẳng lụy cầu.
Hiếu thảo, Thanh liêm, gương trực tính,
Ngàn thu lấp lánh hạt minh châu.
Mưỡu vĩ:
Quyết chẳng cúi đầu khi giặc đến,
Chọn đường tự sát tỏ oai danh.

 
(Bonus Bài Họa  41)
Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng
Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 4. Quân Khu 4
(Dùng súng cá nhân tự bắn vào tim mình.
Tuẫn tiết tại căn cứ Quân Đoàn 4, QK4, đúng
8 giờ 45 phút, ngày 30 tháng 4 năm 75 )
Chọn đường tự sát vết thương hằn,
Viên đạn sau cùng chát chúa căng.
Làm Tướng nước Nam, gươm chỉ thẳng,
Gặp Ma phương Bắc, giáo san bằng.
Quyết không đầu phục loài yêu quái,
Thề chẳng cúi lòn lũ mối nhằng.
Một phát súng thiêng lìa cõi thế,
Thê noa đau xót, khóc nhào lăn.
Mưỡu vĩ:
Mình đồng gan sắt, chắp muôn tên,
Nước mất thành tan, lấy chết đền.
 (Bonus Bài Họa 42)
Kết Luận :
Thành tan nước mất, lộ gian tà,
Chúng núp dưới màu cờ quốc gia.
“Khúc ruột ngàn trùng” khi múa hát,
“Giao lưu văn hóa” lúc đàn ca.
Bẻ cong dư luận, đâm lưng bạn,
Xông thẳng vũ đài, lụi chúng ta.
Cẩn thận sụp đòn hải ngoại vận,
Đấy là ngón hiểm lũ yêu ma.
San Jose May 12/2005
Đông Thiên Triết.
6 trong 42 Liên Hoàn Thi Khúc – Bài Vinh Danh Ngũ Hổ Tướng QLVNCH

 

 

Leave a Reply