Các Kênh Khác

6 MINUTES AGO! Russian Officers Executed after Surrender in Crimea!

Clip quay này chỉ để xem vui chơi thôi, về kỹ thuật Edit phim ảnh, hình ảnh hoàn toàn có tính “minh họa” để tuyên truyền cho phía tên Hề Ukraine, hình ảnh cho thấy quân của Putin thua trận và các căn cứ phi cơ xe tăng bị hủy diệt, thật là buồn cười. Người nhẹ dạ thiếu kiến thức nhìn thấy thì tin ngay.

Leave a Reply

error: Content is protected !!