Phân Ưu

Kính Tiễn Đưa Thi Nhạc Sĩ Nguyễn Hữu Tân

Kính Tiễn Đưa Hương Linh:
Thi – Nhạc Sĩ: Nguyễn Hữu Tân
Lại một vì Sao rụng nữa rồi,
Vòm trời ảm đạm vẫn tinh khôi.
Tiếng đàn lảnh lót vang rừng lá,
Khúc nhạc lâm ly rộn núi đồi.
Một túi Đường Thi đầy khí phách,
Nửa bầu Cúc Tửu cạn chung bôi,
Chuyến xe canh bốn đang chờ đó,
Mời bác nâng ly với dĩa mồi.
Đông Thiên Triết – Khấp Bái
San Jose, Oct 9/2023

Leave a Reply