Dòng Thơ Tiêu Biểu,  Thất Ngôn Bát Cú

Hoa Cau Rụng Trắng

HOA CAU RỤNG TRẮNG
(Tam Thủ Liên Hoàn)
1. /
Năm tà vạt mỏng thướt tha bay
Váy lĩnh mùa non rũ mảnh ngoài
Lụa thắm một dây se mộng tưởng
Yếm đào đôi giải buộc tình say
Áo cài khuy bấm đai lưng thắt
Khăn vấn đuôi gà tóc xỏa vai
Vất vả nhọc nhằn mưa nắng đội
Hương trời sắc nước chẳng hề phai

2. 
Hương trời sắc nước chẳng hề phai
Xuân nõn hoa thơm bướm lượn bay
Răng nhánh hạt huyền môi lúng liếng
Mày ngài mắt phượng má hây hây
Vành trăng e ấp đêm từ biệt
Vạt nắng thẹn thùng buổi nắm tay
Khúc hát giao duyên lời hẹn ước
Tình trao ý gởi mộng lành thay 
 
3.
Tình trao ý gởi mộng lành thay
Mấy dặm đường đê gánh nặng vai
Đồng lúa mưa chiều nồng gió nội
Nương cà nắng sớm ủ hương mây
Lời thương năm cũ sao còn đó
Tiếng nhớ ngày xưa vẫn mãi đây
Chim sáo sang sông về bến lạ
Hoa cau rụng trắng nát tim này
Tiểu Vũ Vi

Leave a Reply