• Thất Ngôn Bát Cú

    Thú Làm Thơ (VBXH)

    Lướt qua bài “Thú Làm Thơ” của bút danh Nguyên LÝ, mà trong hình dung đã thấy cả một bầu không khí vui thú điền viên, tuy trong câu 2 và 3 có điệp ngữ: chữ VUI, nhưng không sao, vẫn nghe hồn thơ lai láng, nên Thiên Triết xin mượn Vần Họa Vận cho thêm phần hào hứng trong mục “Vui Bút Xướng Hoa”. Bài Xướng – THÚ LÀM THƠ Cái nghiệp làm thơ thú nhất đời Tâm tư trao đổi viết cho vui Nhìn hoa đua nở vui sông núi Ngắm bút đâm bông tỏa đất trời Sóng cảm chan hòa khơi sóng cuộn Trăng nguồn thôi thúc…