• Thất Ngôn Bát Cú

    Thích Quá

    Thích Quá Thích quá ngàn mây quyện trắng đồi, Y như bồng cảnh thuở nguyên khôi. Châm hương bướm lượn say bông phấn, Nghiêng cánh ong bay đớp miếng mồi. Nước ghét ánh dương dìm xuống biển, * Núi thương vầng nguyệt đẩy lên ngôi * Nhìn tranh mới thấy tài hoa mỹ, Của đấng thiên tôn khéo đắp bồi. San Jose – Nov 7-2023 *-Cảnh mặt trời lặn buổi chiều ở cuối chân trời góc biển *- Cảnh tối trăng mọc lên giữa 2 đỉnh núi