Thơ Trữ Tình

Huyễn Mộng

Huyễn Mộng
Thu phong se lạnh ngát trầm hương,
Giấc điệp tầm hoa đóa hải đường.
Gió dạo mặt hồ đùa bóng nguyệt,
Mây leo đỉnh núi giỡn màng sương.
Tỳ bà dẫn phách, uyên ương mộng,
Sáo trúc ru hồn, ong bướm vương.
Say khướt đêm trăng cùng ngọc nữ,
Vai kề lơi lả má môi hường.

San Jose – Feb-15/2023

Leave a Reply

error: Content is protected !!