Thất Ngôn Bát Cú

Sắc Lá Thu Phong

Sắc Lá Thu Phong

Mây phủ trên tầng, dưới Lá Phong/*
Sương thu sợi nắng thướt tha hồng.
Suối tiên rót xuống dường thượng giới /**
Thác thánh tóe tung tựa cảnh bồng/***
Thủy tú hạc vàng đùa nhạn bắc,
Thanh sơn tơ trắng quấn hàn đông.
Đặt chân đến mới nghe xao xuyến,
Cạn chén quỳnh vui ngắm tuyết bông.
San Jose – May 11/24
*Lá Phong: Biểu tượng lá cờ nước Canada
** Thác Shanna Falls
*** Thác Niagara Falsls Canada

Leave a Reply

error: Content is protected !!