Thất Ngôn Bát Cú

Thần Hổ

Trời sinh vóc dáng thật uy nghi,
Chúa Tể sơn lâm mấy kẻ bì.
Ban sáng hươu nai về bái kiến,
Buổi chiều chồn cáo đến triều quy.
Beo dù lớn xác đều kinh sợ,
Voi dẫu to con thẩy nể vì.
Lừng lẫy rừng xanh từ tấm bé,
Tiếng gầm vang dội mỗi khi đi.
Trường Giang

Leave a Reply