Thất Ngôn Bát Cú

Thú Làm Thơ (VBXH)

Lướt qua bài “Thú Làm Thơ” của bút danh Nguyên LÝ, mà trong hình dung đã thấy cả một bầu không khí vui thú điền viên, tuy trong câu 2 và 3 có điệp ngữ: chữ VUI, nhưng không sao, vẫn nghe hồn thơ lai láng, nên Thiên Triết xin mượn Vần Họa Vận cho thêm phần hào hứng trong mục “Vui Bút Xướng Hoa”.
Bài Xướng – THÚ LÀM THƠ
Cái nghiệp làm thơ thú nhất đời
Tâm tư trao đổi viết cho vui
Nhìn hoa đua nở vui sông núi
Ngắm bút đâm bông tỏa đất trời
Sóng cảm chan hòa khơi sóng cuộn
Trăng nguồn thôi thúc áng mây trôi
Cho dù mưa nắng sương pha tóc
Văn học quê hương đẹp ý lời
Nguyên Lý (Canada)
————-
Bài Họa 1: 
THÚ LÀM THƠ
Quẩy túi càn khôn ngẫm sự đời,
Hòa cùng trăng gió rộn niềm vui.
Ngắm hoa, sáo trỗi rung rinh đất,
Chước tửu, men say đảo lộn trời.
Tách bến nhìn mây nghe sóng vỗ,
Ra khơi ngắm biển thả hồn trôi.
Giữ yên nhân nghĩa xa phù phiếm,

Mới thấy đàn thơ đủ lãi lời.
Chú thích: Có người bạn bảo với tôi bút danh trên đây là của Đại Đức Thích Nguyên Lý, hiện ở Canada. Xin thưa: tình thật thì tôi cũng chẳng biết có đúng vậy hay không, vì đây là lầu đầu tiên tôi vinh hạnh được chấp bút Xướng Họa với lão bối Nguyên Lý.

————–
Kính họa 2:
THÚ LÀM THƠ
Làm thơ chớ bảo thú trên đời
Đâu phải chuyện gì cũng tả vui
Ngắm tuyết Đông về khen núi đẹp
Nhìn mưa cuối Hạ tả ơn trời
Thiền sư thấu cảnh mơ siêu thoát
Kẻ sĩ si tình mộng nổi trôi
Sáo ngữ tô son rời sự thật
Tìm câu ghép chữ ý xa lời…!
Làm thơ chớ bảo thú trên đời…
Chu Hà

Leave a Reply