Thất Ngôn Bát Cú

Thú Làm Thơ (VBXH)

Bài Xướng – THÚ LÀM THƠ
Cái nghiệp làm thơ thú nhất đời
Tâm tư trao đổi viết cho vui
Nhìn hoa đua nở vui sông núi
Ngắm bút đâm bông tỏa đất trời
Sóng cảm chan hòa khơi sóng cuộn
Trăng nguồn thôi thúc áng mây trôi
Cho dù mưa nắng sương pha tóc
Văn học quê hương đẹp ý lời
Nguyên Lý (Canada)
————-
Bài xướng “Thú Làm Thơ” trên đây không chắc là của thượng tọa Thích Nguyên Lý làm, nhưng không sao, nếu bài Xướng với nội dung lành mạnh thì tại hạ sẽ chấp bút XH cùng cho vui bút.
Bài Họa 1: 
THÚ LÀM THƠ
Quẩy túi càn khôn ngẫm sự đời,
Lồng thêm trăng gió rộn niềm vui.
Ngắm hoa, sáo trỗi rung rinh đất,
Chước tửu, men say đảo lộn trời.
Tách bến nhìn mây nghe sóng vỗ,
Ra khơi ngắm biển thả hồn trôi.
Còn gì thú vị hơn thơ rượu,

Dẫu được ngàn quan dẫu vạn lời.
————–
Kính họa 2:
THÚ LÀM THƠ
Làm thơ chớ bảo thú trên đời
Đâu phải chuyện gì cũng tả vui
Ngắm tuyết Đông về khen núi đẹp
Nhìn mưa cuối Hạ tả ơn trời
Thiền sư thấu cảnh mơ siêu thoát
Kẻ sĩ si tình mộng nổi trôi
Sáo ngữ tô son rời sự thật
Tìm câu ghép chữ ý xa lời…!
Làm thơ chớ bảo thú trên đời…
Chu Hà

Leave a Reply

error: Content is protected !!