Thất Ngôn Tứ Tuyệt

Tứ Quý

T QUÝ 
XUÂN :
Vng hng ló dng báo bình minh,
Én li
ng xôn xao rn mái đình.
Ngào ng
t hương đng hoa tr nhy,
Nh
n nhơ đàn bướm gi đưa tình.
H :
Chói chang nng đ xung vườn chè,
Ph
ượng vĩ đơm màu sc đ hoe.
Oanh nh
 hơi xuân gào o não,
Ve s
u tri nhc ging nghe rè.
THU :
Xào xc lá vàng ri khp nơi,
H
àng cây xơ xác đng trông tri.
H
 sen sc úa, rng phong tri,
Gió rít mây ngàn c
nh t tơi.
ĐÔNG :
Php phi ngoài tri bông tuyết rơi,
R
ượu hâm vm gi nhau mi.
Đ
t lên lò sưởi hng đôi má,
Tâm s
canh tàn, lnh cha vơi.

ĐôngThiênTriết

Leave a Reply