Thất Ngôn Bát Cú

Nhắn Cùng Người

Nhắn Cùng Người…
Từ lúc lênh đênh, phận bọt bèo,
Cơm thường đạm bạc, quả dưa leo.
Bạn thân còn lại thơ và rượu,
Chung thủy bên ta với kiếp nghèo.
Và bạn lòng tôi Tứ Quý ơi!,
Cho ta đáp tạ bấy nhiêu lời.
Hàn huyên nhờ có người tri kỷ,
Sưởi ấm tim ta lúc rét trời.
Lại nhắn cùng người bạc nghĩa ơn,
Xin đừng thăm viếng, tỏ lòng nhơn.
Để cho Mai, Cúc, Lan và Trúc,
Tươi thắm trong vườn Hoa Mẫu Đơn.
Sep/23/2011

Leave a Reply