Thất Ngôn Bát Cú

Lạc Diệp Quy Căn

Lạc Diệp Quy Căn (落葉歸根)
Quy Căn, lá rụng phục lai nguyên,
Nhân thế thường mơ được toại nguyền.
Mở mắt chào đời nhờ phúc hậu,
Rời nơi cắt rốn được bình yên.
Thác trên xứ khách xa Tông Tổ,
Chết tại quê hương cận Cửu Huyền.
Bạn nhé! con đường nào cũng đến…
Cảnh bồng, chín suối, phải tùy duyên.
Nov 29/2022
Chú Thích: Theo cách nói của tiếng Trung: “Lạc Diệp Quy Căn 落葉歸根 chớ không phải “Lạc Diệp Quy Nguyên” mà theo như đa số người Việt thường áp dụng thành ngữ này, Tuy nhiên, nghĩ cũng không thành vấn đề, vì nghĩa của từ “Căn” có nghĩa là” Nguyên”, vậy 2 chữ này đồng nghĩa, mặc dầu là vậy, nhưng tôi phải ghi chú để làm rõ ý nghĩa, kẻo không, có thể bị các bạn thắc mắc rồi Comments bởi sự ngộ nhận này.
Bài này với chủ đích chỉ bàn bạc sơ qua về triết lý nhân sinh quan mà phàm làm người, đến cuối quảng đời thì ai cũng có lần phải trải qua, đó là con đường hướng về cội nguồn mà theo chủ thuyết nhà Phật thì cho đó là: “Lạc Diệp Quy Căn (nguyên), có nghĩa là: lá rụng tất về cội nguồn”.
Như trong cộng đồng Việt chúng ta, một đại đa số đã rời khỏi quê hương, sống lưu vong trên đất khách quê người cho đến cuối quảng đời, trong số những người này, cũng có một số thì họ “trăn trối” hay di chúc lại cho con cháu rằng hãy tống táng hoặc hỏa táng thân xác họ trên đất khách quê người, nơi mà họ đang sinh sống, vì họ có quan niệm rằng: nơi mà mình nhắm mắt phải là vùng đất Tự Do, Dân Chủ, chớ họ không muốn mang tro cốt về VN an táng tại quê nhà, vì họ không muốn linh hồn họ phải nương náo trên bất cứ nghĩa trang nào mà nơi đó còn chế độ CS cai trị.
Ngược lại, cũng có một số đông người Việt tỵ nan CS, họ không đặt trọng tâm vào lãnh vực chính trị hóa vào thời điểm này, đó là thời kỳ “Lá Rụng <tất phải> Về Cội”, nhất là những người theo đạo Phật, mà theo như sự thăm dò dư luận thì kết quả cho thấy có đến 6, 7 chục phần trăm, trong số những người này, thường được nghe họ trăn trối với con cháu họ rằng: hãy mang tro cốt về quê hương chôn cất, hoặc giả cũng có một số người thì họ muốn trở về VN sinh sống lúc tuổi về chiều, lúc”đang chờ ngày theo ông theo bà” hay cũng có một số người đang hấp hối trên giường bệnh, chờ ngày “quy tiên” theo cội nguồn thì họ muốn con cháu hay thân nhân đưa họ về VN trước khi nhắm mắt, bởi họ quan niệm rằng, rồi đây linh hồn họ sẽ được gần gũi với tổ tiên, (Cửu huyền Thất tổ), nếu được vậy thì họ đã toại nguyện lắm và nhất là thuận lợi cho con cháu trong việc tống táng hay cúng dường, thờ phụng sau này.
Cụ thể như nhạc sĩ Lam Phương, những tác phẩm của ông đa phần về tình tự quê hương, trong những sáng tác đó có nhiều nhạc phẩm mới, sau năm 75, có chiều hướng chống Cộng rất mãnh liệt, vậy mà lúc sanh tiền, ông cũng thường trăn trối rằng: hãy mang tro cốt của ông về quê hương an táng bên mộ phần của tổ tiên, (lạc diệp quy căn “nguyên”) Do đó, vào ngày 17 tháng 11 năm 2022 vừa qua, vợ chồng Việt Hương đã mang tro cốt nhạc sĩ Lam Phương trở về VN an táng theo như di nguyện của nhạc sĩ lúc sinh thời. Tro cốt của nhạc sĩ Lam Phương được vợ chồng Việt Hương mang về VN an táng.

 

Leave a Reply