Biếm Thi

Chén Quỳnh

Chén Quỳnh
 
Cha cn chén Quỳnh thy đng môi,
Ngm v c quc nghn tng hi.
T khi đo lý không còn na,
Là lúc quê hương đã mt ri.
Đau xót nhân qun đi xung nga,
Tiếc thương xã tc ngm lên ngôi.
Dạ nào thanh thản mời tương tửu,
Thù tạc múa vui với lũ tồi.
San Jose – July 10/2003

Leave a Reply