• Thơ Lưu Trữ

    Dòng Thơ: Nguyễn Hữu Tân

    (Bài Họa 10)Một Lũ Vật VờMột lũ vật vờ ở cõi âm……………… tyThế thời đưa đẩy nhảy lên cầm… quyềnDân oan hốc hác nhà tiêu, đất……tánNhi nữ rũ sầu lược gãy, trâm… … congLiếm gót Tàu phù hèn hạ cúi…… …mọpBưng bô Chệt mán nhục ô trầm  …mìnhCông Nhân vừa thả rồi tìm bắt…… tiếpBớ xóm làng ơi hãy ghé thăm……… nuôi Thiết Bình Nương Tử

  • Vui Bút Xướng Họa

    (VBXH) Say và Tiếc

    Thấy huynh Trần Quốc Việt “SAY” Trăng, Say Rượu nằm ngả nghiêng khiến Thiên Triết tôi lấy làm “TIẾC” cho đời tỵ nạn lại thích hát ca, khi đất nước đang chìm đắm, nên mượn Vần “A” mà thương “Tiếc” cùng Huynh cho xôm tụ làng thơ. TIẾC Tiếc bản thân sao tệ quá đà, Tiếc gần Hồ tặc tưởng phe ta. Tiếc về Hà Nội dang chân đá, Tiếc xuống phi trường há miệng ca. Tiếc lũ sói lang vồ bác Tá, Tiếc loài bọ ngựa cắn ông Kha. Tiếc trăm ngàn tiếc giờ nằm vạ, Tiếc biết dịch trùng chẳng lánh xa.  Đ.ThiênTriết- Dec 9/2021 Một bài thơ Đường…