• Thơ Lưu Trữ

  HỘI VĂNG BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI

  Thơ Trào Phúng chua lè HỘI VĂNG BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI Hội Văn Bút cớ chi “văng” bút? Bút đã cùn đâm lút cán thôi Văn chương sắp hạng, tranh ngôi? Chiếu trên, chiếu dưới, lết, ngồi, đầy kia Trước khán giả, mang hia đội mão Trên bệ cao vẽ mặt, đeo râu Áo thụng khăn đóng vái nhau Thi vương, thi bá, trước sau chia phần Đem “văng” nghệ, văn gừng, văn tỏi Trộn văn thơ làm gỏi nhậu chơi Ngắm trăng, uống rượu, khinh đời Đỗ Phủ, Lý Bạch…cả trời cũng thua Nạn bè phái a dua, nịnh bợ Nay cộng thêm món nợ “tình”…lèo Văn chương hải…

 • Biếm Thi

  VĂN BÚT VN HẢI NGOẠI

  Qua bài thơ trào phúng song thất lục bát của huynh Trần Quốc Việt rất chính xác và thực tế trong Làng Thơ-Văn Bút hải ngoại thời nay, Thiên Triết tôi xin mượn 8 câu của huynh để làm đầu cầu nối nhịp 3 đoạn sau cho thêm phần hào hứng trong mục “Vui Bút Xướng Họa”. HỘI “VĂNG BÚT” VIỆT NAM HẢI NGOẠI THỜI NAY Đem “văng” nghệ, văn gừng, văn tỏiTrộn văn thơ làm gỏi nhậu chơiNgắm trăng, uống rượu, khinh đờiĐỗ Phủ, Lý Bạch…cả trời cũng thua Trước khán giả, mang hia đội mão,Trên bệ cao vẽ mặt, đeo râu.Áo thụng khăn đóng vái nhau,Thi vương, thi bá,…

 • Vui Bút Xướng Họa

  (VBXH) Thú Làm Thơ

  Lướt qua bài “Thú Làm Thơ” của thi huynh Nguyên LÝ, là cả một bầu không khí vui thú điền viên thấy mà ham, tuy trong câu 2 và 3 có điệp ngữ: chữ VUI, nhưng không sao, vẫn nghe hồn thơ lai láng, nên Thiên Triết xin mượn Vần Họa Vận cho thêm phần thi hứng trong mục “Vui Bút Xướng Hoa” của làng thơ. Bài Xướng: THÚ LÀM THƠ Cái nghiệp làm thơ thú nhất đời Tâm tư trao đổi viết cho vui Nhìn hoa đua nở vui sông núi Ngắm bút đâm bông tỏa đất trời Sóng cảm chan hòa khơi sóng cuộn Trăng nguồn thôi thúc…