• Song Thất Lục Bát

    Hái Lộc Đêm Xuân

    Hái Lộc Đêm Xuân Đêm xuân, Mồng Một xuất hành, Đến Chùa hái lộc, đặng cành nhân duyên.   Trước bàn Phật khói hương nghi ngút, Nàng khấn cầu duyên thắm tóc tơ ? Chúc em trọn ước, tròn mơ, Riêng anh dệt mộng làm thơ tả tình…. Mới gặp gỡ sao chàng liều lĩnh ? Dám tỏ tình cùng gái thuyền quyên ? Ước gì hai đứa sánh duyên, Sáng hôn chiều nựng nàng tiên của mình. Chắc có lẽ duyên trời đã định, Nét hoa cười sóng tịnh tan sầu. Mắt huyền lóng lánh hạt châu, Say hồn thi sĩ, nghiêng bầu rượu thơ. Rót lên lá thắm…

  • Thơ Lưu Trữ

    Dòng Thơ: Chu Hà

    Kính họa: THÚ LÀM THƠ Làm thơ chớ bảo thú trên đời Đâu phải chuyện gì cũng tả vui Ngắm tuyết Đông về khen núi đẹp Nhìn mưa cuối Hạ tả ơn trời Thiền sư thấu cảnh mơ siêu thoát Kẻ sĩ si tình mộng nổi trôi Sáo ngữ tô son rời sự thật Tìm câu ghép chữ ý xa lời…! Làm thơ chớ bảo thú trên đời… Chu Hà