Thơ Song 7 Lục 8

Hái Lộc Đêm Xuân

Hái Lc Đêm Xuân
Đêm xuân, Mng Mt xut hành,
Đến Chùa hái lc, đặng cành nhân duyên.

 
Trước bàn Phật khói hương nghi ngút,
Nàng kh
n cầu duyên thắm tóc tơ ?
Chúc em tr
n ước, tròn mơ,
Riêng anh d
t mng làm thơ ttình….
Mới gặp gỡ sao chàng liều lĩnh ?
Dám tỏ tình cùng gái thuyền quyên ?
Ước gì hai đứa sánh duyên,
Sáng hôn chiều nựng nàng tiên của mình.
Chắc có lẽ duyên trời đã định,
Nét hoa cười sóng tịnh tan sầu.
M
t huyn lóng lánh ht châu,
Say h
n thi sĩ, nghiêng bu rượu thơ.
Rót lên lá thắm hòa hơi thở,
T
ni nim l khách đơn thân.
Ước ta gá nghĩa Châu Trn,
Thì anh s
m kiu phi Tần sánh đôi.
Để kp lúc ông Tơ xe mi,
Đêm Giao Tha dn li nàng dâu.
Anh nguy
n bc nhp cu Ngâu,
M
i đôi gót ngc sang lu ái ân.
Vi na đời hn thơ mấy vận,
Tr
n con tim say sóng mt nàng.
Tim h
n tr giá vô vàn,
Thay cho nh
n cưới tng nàng đầu Xuân?
Đông Thiên Triết-1995

Leave a Reply

error: Content is protected !!