• Vui Bút Xướng Họa

    (VBXH) Cảnh Thu

    Bài Xướng CẢNH THU Chiếc lá thu rơi động nước hồ Cành sen lấp lánh ánh sương khô Nhánh vàng thấp thoáng vàng in nước Sắc đỏ lao xao đỏ ngộp bờ Sân cỏ nằm im chờ héo úa Ngàn thông đứng thẳng mãi xanh lơ Nhìn thu rơi rụng buồn hiu hắt Ngẫm lại phận mình-con sóng xô Thái Đại Huynh (Bài Họa 1) THU ĐẬM SẮC VÀNG Vàng thu đậm sắc rụng bên hồ Hồn lỡ thấm buồn chiếc lá khô Dồn lại trăm sầu, sầu khẵm bến Dồn lui vạn khổ, khổ tràn bờ Ngày nao ngắm Vãi tu không đặng Thuở nọ nhìn Sơ ngủ chẳng…