• Vui Bút Xướng Họa

    (VBXH) Cảnh Thu

    Bài Xướng CẢNH THU Chiếc lá thu rơi động nước hồ Cành sen lấp lánh ánh sương khô Nhánh vàng thấp thoáng vàng in nước Sắc đỏ lao xao đỏ ngộp bờ Sân cỏ nằm im chờ héo úa Ngàn thông đứng thẳng mãi xanh lơ Nhìn thu rơi rụng buồn hiu hắt Ngẫm lại phận mình-con sóng xô Thái Đại Huynh Nay đang lập đông, tiết trời lạnh buốt mấy hôm nay, nhưng vẫn còn âm hưởng Sắc Thu khi đọc qua bài Xướng Cảnh Thu của thi hữu Thái Đại Huynh, dưới đây Thiên Triết xin góp bút vui Họa cho vui vẻ, ấm áp làng thơ. (Bài…