• Thơ Trữ Tình

    Thiên Thai Mộng

    Nhân mùa Christmas và Tết DL, Thiên Triết kính chúc tất cả quý trưởng thượng, Văn, Thi, huynh tỷ trên tất cả các Diễn Đàn: Một Năm Mới An Khang, Thịnh Vượng và Hạnh Phúc. Để đón mừng năm mới, mời tất cả chư liệt vị cùng TG thử “đột nhập” vào động Thiên Thai của Từ Thức xưa kia xem có gì thú vị như thuở nào chăng? đồng thời cũng để lấy Hên đón mừng năm mới: Sự Tích Từ Thức Điện Quỳnh Hư, gác Giao Quang, Nay đà bít lối động hang thuở nào. Phi Lai đỉnh núi ngút cao, Địa Tiên, Nam Nhạc, vườn đào Tây…