• Vui Bút Xướng Họa

    (VBXH) Tưổi Hạc

    TUỔI HẠC Mới đó mà nay đã tám-tư,Lưu vong từ ấy đến bi chừ.Quê hương tù ngục bao đời nhỉ?Đất khách đọa đày mãn kiếp ư!Tuổi hạc thảnh thơi không vướng bận,Thân già an phận sống nhàn cư.Thi ca xướng hoạ vui bầu bạn,Trẩy hội non sông, viếng thảo lư. Nhâm Dần (2022)HỒ CÔNG TÂM Xin góp vần với thi hữu Hồ công Tâm :Họa 1-CÙNG LÀ TUỔI HẠC Bạn già tuổi hạc tám thêm tư Mới đấy xa quê nửa kiếp chừNgày tháng thoi đưa rừng lá rụng Lưu  đày ướm hỏi cuối sông ư ?Lang thang ta cũng sầu ưu uấtCòn chút lưu niên chốn ngụ cưVui với…

  • Vui Bút Xướng Họa

    (VBXH)-Ngoảnh Về Cố Quốc

      (bài xướng)Ngoảnh Về Cố Quốc Ta có tự do, hạnh phúc đầy,Ngoảnh về cố quốc, thấy gì đây ?Trên ngàn sáng tối lang hùm bủa,Dưới vực đêm ngày sói hổ vây.Kia, lũ tham quan đoàn kéo lũ.Nọ, bầy thái đảng giăng bầy.Hả hê nạo véc mòn sông núi,Đả hổ diệt ruồi kết quả đây ? X Củi lò bác Trọng vang như sấm,Sao để sâu dân đục khoét vầy? May/5/21 (bài họa)Xin Hưởng Ứng Khắp nước dân đen đói rách đầy,Lại thêm thú dử quẩn quanh đây.Cả làng hốt hoảng e hùm đến,Khắp phố kinh hoàng sợ cọp vây.Nếu bác nhanh tay châm ngọn lửa,Còn tôi lẹ bước chất…