• Vui Bút Xướng Họa

    (VBXH) Tưổi Hạc

    TUỔI HẠC Mới đó mà nay đã tám-tư,Lưu vong từ ấy đến bi chừ.Quê hương tù ngục bao đời nhỉ?Đất khách đọa đày mãn kiếp ư!Tuổi hạc thảnh thơi không vướng bận,Thân già an phận sống nhàn cư.Thi ca xướng hoạ vui bầu bạn,Trẩy hội non sông, viếng thảo lư. Nhâm Dần (2022)HỒ CÔNG TÂM Xin góp vần với thi hữu Hồ công Tâm :Họa 1-CÙNG LÀ TUỔI HẠC Bạn già tuổi hạc tám thêm tư Mới đấy xa quê nửa kiếp chừNgày tháng thoi đưa rừng lá rụng Lưu  đày ướm hỏi cuối sông ư ?Lang thang ta cũng sầu ưu uấtCòn chút lưu niên chốn ngụ cưVui với…