Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Cảnh Thu

Bài Xướng
CẢNH THU
Chiếc lá thu rơi động nước hồ
Cành sen lấp lánh ánh sương khô
Nhánh vàng thấp thoáng vàng in nước
Sắc đỏ lao xao đỏ ngộp bờ
Sân cỏ nằm im chờ héo úa
Ngàn thông đứng thẳng mãi xanh lơ
Nhìn thu rơi rụng buồn hiu hắt
Ngẫm lại phận mình-con sóng xô
Thái Đại Huynh
(Bài Họa 1)
THU ĐẬM SẮC VÀNG
Vàng thu đậm sắc rụng bên hồ
Hồn lỡ thấm buồn chiếc lá khô
Dồn lại trăm sầu, sầu khẵm bến
Dồn lui vạn khổ, khổ tràn bờ
Ngày nao ngắm Vãi tu không đặng
Thuở nọ nhìn Sơ ngủ chẳng lơ
Đừng nói…thôi đành cam nín lại
Cốt tu mặc sóng vỗ cùng xô
Nguyễn Hữu Tân
(Bài Họa 2)
SẮC THU
Nhiều chiếc lá rơi gợn mặt hồ,
Dáng thu vàng võ thể hình khô.
Long lanh giọt móc nằm trên mái,
Lấp loáng hạt sương đọng dưới bờ.
Xóm cũ tiêu sơ màu cỏ úa,
Làng xưa ảm đạm sắc mây lơ.
Băng qua cầu ván tìm tri kỷ,
Xót cảnh chiều tàn gió rít xô.
ĐôngThiênTriết-Dec/6/21

Leave a Reply