• Thơ Ngũ Ngôn

    Tết Ất Mùi

    CẢNH TẾT NĂM ẤT MÙI Năm nay Tết chị Mùi, Phố xá rộn ràng vui. Chợ hoa, người nhộn nhịp, Ồn ào, khách tới lui. Cụ Đồ vốn nho giòng, Hoa tay thảo bút lông. Như phượng bay, rồng múa, Vần vũ trên tầng không, Ngoài hiên hoa đào nở, Ong bướm nhởn nhơ đàn. Đì đùng tiếng pháo nổ, Phút Giao Thừa điểm sang. Nửa đời thân lưu lạc!, Lòng tưởng nhớ cố hương. Mơ ngày mai trở bước, Ôi! sương phủ dặm trường!. Hỡi ai người tỵ nạn! Xa xứ những năm sầu. Nay thân đà quy liễu, Giờ hồn đã về đâu? Riêng Ta mỗi lần Tết,…