• Biếm Thi

    Vịnh Chị Mèo

    Vịnh Chị Mèo Thời Xã Nghĩa Vằn sọc y chang Hổ với Mèo,Thoạt nhìn tưởng cọp, mọi người teo.Mỡ tôm nên nhớ, đêm thì đậy,Thịt cá đừng quên, tối phải treo.No bụng thích nằm, lười bắt chuột,Béo thây ham ngủ, biếng như heo.Lại còn tha hóa và đồi bại,Cuỗm hết tiền dân, dân đói nghèo. Dec 26/2022

error: Content is protected !!