• Vui Bút Xướng Họa

    VBXH Tranh Sống

    TRANH SỐNG – Thơ TẾ NHỊ & THƠ HỌA Người ta đa số sống phây phây Mười bạn tôi quen chín đứa gầy Lúc trước thừa tiền chê phở Bắc, Giờ này thiếu gạo nhớ “cờ Tây”(1) Xôi dừa cháo đậu, hoan nghênh nó, Bít-tết ra-gu, vĩnh biệt mày! Đói phải cần ăn cầu cái sống, Sống xem thằng khác chết càng hay TP Hồ Chí Minh, Tháng 2/1976 TẾ NHỊ LÊ VĂN CHÍNH (!907-1986) (1) “Cờ Tây”: Cày tơ, thịt chó (HCT) Thơ Họa Vận: (1) DÂN ĐÓI MẶC DÂN! Dân đói mặc dân, cán béo phây! Rau khoai đắp đổi miết teo gầy! Đâu còn bơ sữa như thời…

  • Kiến Thức

    Phép Vô Thường

    Quan điểm của Phật giáo về vô thường Do Shi Huilun Vạn vật trên đời đều có sinh rồi diệt, tụ rồi tán, hoa nở rồi tàn, thủy triều lên xuống, sinh lão bệnh tử trên đời, đây là quy luật muôn đời không ai có thể trốn thoát, cho nên đạo Phật coi như  “vô thường” là hai Từ để chỉ ra chân lý tự nhiên của thế giới này. Trong kinh Phật, Đức Phật thường dùng câu “đời người nằm trong hơi thở” như một ẩn dụ cho sự vô thường của cuộc đời, Ngài yêu cầu các đệ tử phải đối mặt với sự bức hại của…