• Vui Bút Xướng Họa

    (VBXH) Gánh Hàng Rong

    Bài xướng:GÁNH HÀNG RONG Chàng tù em bán gánh hàng rongNuôi dạy con thơ tiếp tế chồngChẳng quản gian nan ngày chợ ếKhông màng vất vả buổi đò đôngKhi thì tạm bợ rau dằn bụngLúc lại qua loa cháo đỡ lòng Mẹ yếu cha đau nhà hết gạoTai trời ách nước kiếp long đong Nguyễn Chinh NhânBài họa 1:GÁNH GẠO NUÔI CHỒNG Đường lên dốc núi đá rêu rong  Dắt díu con thơ cõng mẹ chồngLội suối băng rừng khi nắng hạLeo đèo vượt thác lúc mưa đôngAnh còn cải tạo không hàng địchEm vẫn trung trinh chẳng đổi lòngGiặc bắt lưu đày kinh tế mớiThù nầy mấy biển mấy…

error: Content is protected !!