• Biếm Thi

    Thiền Trên Võng..

    Thiền Trên Võng Xích: Cộng bủa vây xích xiềng, Ta ung dung nằm ngủ. Chí khí vững như kiềng, Tâm Thiền nên thấy đủ. Hồng trần đầy thú dữ, Lũ mặt ngựa, đầu trâu. Dẫn người vào cửa tử, Khứa cổ rồi chặt đầu. Màng chi chuyện bể dâu, Để Tâm Thiền, trí mẫn. Dìu dắt nhau qua cầu, Vượt đoạn đường gây cấn. Bứt xiềng khi lâm trận, Chặt xích giăng làm giường. Đợi thiên thời đáo cận, Tiêu diệt lũ ma vương. Tọa Thiền theo phương hướng, Phong thủy phải đúng đường. Sài Gòn là Hòn Ngọc , Sẽ trở lại quê hương. ĐôngThiênTriết-Mar 4/21

error: Content is protected !!