• Thất Ngôn Bát Cú,  Vui Bút Xướng Họa

    (VBXH)- Độc Ẩm (2)

    Độc Ẩm (2) Mấy chục năm lưu lạc xứ này! Chẳng ra tích sự, nghĩ gì đây? Đôi khi nhìn trẻ lòng chua xót, Lắm lúc ngẫm mình dạ đắng cay. Sức mọn muốn ngăn cơn sóng vỗ! Tài hèn định đẩy quả cầu quay! Than ơi! nửa quãng đời còn lại… Thẹn với đất trời, mượn chén say! Dec- 6/2022 Bài Họa 1 xin góp bài hoạ ĐỪNG NẢN CHÍ! Bao năm chạy trốn đến nơi này Tưởng nhớ quê nhà lúc trước đây. Chắc hẳn chưa thay, lòng quặn thắt, Đoán rằng vẫn thế, mắt cay cay. Con người sướng khổ còn thay đổi,  Trái đất vần xoay…

error: Content is protected !!