• Vui Bút Xướng Họa

  (VBXH) Trời Đông

  Bài Xướng TRỜI ĐÔNG Chuông gióng Hàn Sơn bẵng tiếng ngân Ngàn xa tiếng địch cũng xa dần Lá thương nhánh nặng bay hầu hết Trời sợ non côi hạ xuống gần Ngần-ngại gió mưa chim ẩn bóng Quây-quần mây khói liễu riêng xuân Đêm nghe dài lắm Người Vân Hớn Trong giấc thăm nhau được mấy lần Quách Tấn TRONG MƠ! Ảo mờ vụt sáng dãy sông Ngân, Cung quế lung linh ảnh khuất dần. Tiếng sáo du dương ngoài ngõ vắng, Bóng ai thoăn thoắt giữa vườn gần. Ve đàn dạo khúc tàn đêm Hạ, Ta đến thăm nàng rạng tiết Xuân. Đêm đó phải chăng Lâm Đại…

 • Thất Ngôn Bát Cú

  Xuân Thái Hòa

  Xuân Kiến Thái Hòa Tía sáng vừng đông trải nắng ngà, Đầy trời én liệng hót vui ca. Xuân mang Phúc Lộc mừng muôn họ, Xuân đến khang an chúc mọi nhà . Xuân luyến thi nhân chào vạn chúng, Xuân yêu tao khách chúc muôn gia. Ngoài hiên Cọp vắng cô Mèo đến, Đuổi hết Cô Vy kiến thái hòa. Dec/16/2023

 • Thơ Trữ Tình

  Chúc Xuân Quý Mão

  Hương Xuân 8  Kén kéo thoi đưa Quý Mão sang Khấn nguyền chấp bút trước hương đàn. Xuân ngăn dịch tễ trừ muôn họa, Xuân đuổi cô vy giúp vạn làng Xuân chúc chư quân đường tiến chức, Xuân mừng liệt vị bước thăng quan. Rồng bay phụng múa đôi câu liễn, Mai Cúc giao hoan dưới nắng vàng. Mai Cúc giao hoan dưới nắng ngà, Trống lân giục giã vọng từ xa.. Xuân lai Phước Thọ tài đầy túi, Xuân đáo An Khang lộc khắp nhà. Xuân viếng năm châu yên vạn nẻo, Xuân thăm bốn biển đẹp muôn hoa. Ước mong bạn trẻ bền tơ tóc, Chỉ đỏ…