Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Trời Đông & Giấc Mơ Tiên

Bài Xướng
TRỜI ĐÔNG
Chuông gióng Hàn Sơn bẵng tiếng ngân
Ngàn xa tiếng địch cũng xa dần
Lá thương nhánh nặng bay hầu hết
Trời sợ non côi hạ xuống gần
Ngần-ngại gió mưa chim ẩn bóng
Quây-quần mây khói liễu riêng xuân
Đêm nghe dài lắm Người Vân Hớn
Trong giấc thăm nhau được mấy lần
Quách Tấn
Bài Họa
GIẤC MƠ TIÊN

Ảo mờ lấp loáng dãy sông Ngân,
Cung quế lung linh ảnh khuất dần.
Lơ lửng tiên cô từ tháp vắng,
Chập chờn thánh nữ trước sân gần.
Tay ngà lướt phím bừng đêm Hạ,
Giọng ngọc ru hồn quyện gió Xuân.
Da diết men tình vui suốt buổi, 
Cùng Qua yêu ấp những bao lần.

Dec 29-22

Leave a Reply

error: Content is protected !!