Thơ Ngũ Ngôn

Tết Ất Mùi

CNH TT NĂM T MÙI
Năm nay Tết ch Mùi,
Ph xá rn ràng vui.
Ch hoa, người nhn nhp,
n ào, khách ti lui.
C Đ vn nho giòng,
Hoa tay tho bút lông.
Như phượng bay, rng múa,
Vn vũ trên tng không,
Ngoài hiên hoa đào n,
Ong bướm nhn nhơ đàn.
Đì đùng tiếng pháo n,
Phút Giao Tha đim sang.
Na đi thân lưu lc!,
Lòng tưởng nh c hương.
Mơ ngày mai tr bước,
Ôi! sương ph dm trường!.
Hi ai người t nn!
Xa x nhng năm su.
Nay thân đà quy liu,
Gi hn đã v đâu?
Riêng Ta mi ln Tết,
Ôm thêm nim xn xang.
Theo bước chân rong ruổi
Biết đến bao gi tan!
Đông Thiên Triết
Xuân Ất Mùi 2015

Leave a Reply