• Thơ Song 7 Lục 8

    Những Dòng Thơ Rướm Máu: “Khóc Cờ” của nhà thơ Vũ Linh Huy

    KHÓC CỜ Ôi Cờ Vàng thánh thiêng cao quý Là biểu trưng thành lũy tự do Muôn người đổ máu tưới Cờ Xả thân anh dũng theo Cờ tiến lên Hồn Sông Núi Tổ Tiên bao thuở Ngự trong Cờ phù trợ cháu con Quân dân một dạ sắt son Theo Cờ chiến đấu, bảo tồn  tự do Rồi Nước mất nhưng Cờ không mất Cờ theo người đi khắp năm châu Trở thành thủ lãnh tối cao Đoàn người xa xứ kính chào, tôn vinh Nhờ chăm chỉ, thông minh, nhẫn nại Dân Việt ta làm lại cuộc đời Thành công rực rỡ khắp nơi Xây quê hương mới,…

error: Content is protected !!