Thất Ngôn Bát Cú

Xuân Ly Xứ

Xuân Ly Xứ
Mỗi độ xuân tiêu, tuổi chất chồng,
Thả hồn theo ngọn gió đông phong.
Rừng thông thăm thẳm vi vu lắc,
Mây khói lững lờ vất vướng bồng.
Sóng bạc cuộn hờn giăng ngút biển,
Sương mù rưới thảm rải đầy sông.
Đường về cố quốc đâu là ngõ ?
Sầu ngập trùng khơi, lệ ngấn tròng.

San Jose Dec 14/2005
Đông Thiên Triết

Leave a Reply