Biếm Thi

Scandal Thị Nhàn

SCANDAL THỊ NHÀN
(TẨU VI THƯỢNG SÁCH)
Xem clip đốt lò xử trảo nha,
Thanh Nhàn hổ cái, vuốt râu tòa
Trốn qua nước Mỹ, hình đang buộc,
Lường gạt dân mình, tội khó tha.
Resort thổ cư
 lừa trái phiếu,
Hotell dinh thự – lận trăm nhà.
Trúng thầu Y Cụ gian nghìn tỷ,
Thị hốt xong rồi, tẩu hết ga.
Dec 28/2022

Leave a Reply