Thơ Trữ Tình

Cùng Nhạn

Cùng Nhạn

Người đâu mới gặp đã vương tơ,
Ngắm dáng nhìn dung, dạ thẫn thờ.
Với ánh mắt huyền bao kẻ ước,
Cùng bờ môi mọng lắm người mơ.
Nôn nao tấc dạ từ hôm đó,
Rạo rực niềm riêng lúc bấy giờ.

Này Nhạn, con tim Ta đã lỡ…
Yêu nàng với tất cả tình thơ.
Làm tại Kansas City Dec/26/1999

Leave a Reply

error: Content is protected !!