Biếm Thi

Hàng Giả!

Hàng Giả!
Hàng gi biết ri, khó nín câm,
Các cô sáng mt đã thì thm:
Mày râu nhn nhi, nhiu bà h,
Tướng tá bnh bao, lm m lm.
Nhãn hiu “anh hùng”: ni cháo lú,
Chiêu bài “chng cng”: thuc mê tâm.
Bc vàng, trinh tiết đu tiêu tán,
Bi mết thng khùng, xo li dâm.
ĐTT Làm giùm cho đứa con gái của người bạn,
bởi cháu lỡ dại nên mếch cái nhản hiệu “Anh khùng’
mà thất tiết với tên ó đâm, dâm dật đó.

Leave a Reply