Biếm Thi

Quay Heo Tế Đàn

Quay Heo Tế Đàn
Nguyện hứa quay heo, tế đúng kỳ,
Ghét thằng trốn thuế, tội gian phi.
Nâng ly với bạn, roi phang tới,
Cạn chén cùng anh, gậy phóng đi.
Tống cổ “đồ-trump” vào ngục thất,
Lôi đầu “mad-dog” xuống âm ty.
Manhattan chỉ dụ 5 Công Tố,

Tống đạt Án-Hình, bắt tức thì.
Đông Thiên Triết.

Leave a Reply

error: Content is protected !!