• Thơ Hán-Việt

    瓊海元宵 – Quỳnh Hải Nguyên Tiêu

    瓊海元宵 元夜空庭月滿天, 依依不改舊嬋娟。 一天春興誰家落, 萬里瓊州此夜圓。 鴻嶺無家兄弟散, 白頭多恨歲時遷。 窮途憐汝遙相見, 海角天涯三十年。 阮攸 Quỳnh Hải nguyên tiêu Nguyên dạ không đình nguyệt mãn thiên, Y y bất cải cựu thuyền quyên. Nhất thiên xuân hứng, thuỳ gia lạc, Vạn lý Quỳnh Châu thử dạ viên. Hồng Lĩnh vô gia huynh đệ tán, Bạch đầu đa hận tuế thì thiên. Cùng đồ liên nhữ dao tương kiến, Hải giác thiên nhai tam thập niên. Nguyễn Du Dịch nghĩa Đêm rằm tháng giêng, sân vắng, trăng sáng đầy trời. Vầng trăng vẫn đẹp như xưa, không hề thay đổi. Chẳng biết nhà ai được hưởng thú vui xuân đêm nay Ở đất Quỳnh Châu ngoài muôn dặm này?…

error: Content is protected !!