Thất Ngôn Bát Cú

Thơ, Nhạc, Họa.

 Thơ, Nhạc, Họa
Nghe thiên hạ thường kháo nhau rằng: “trong thơ đã có họa, hoặc trong họa đã có thơ” , có nghĩa là bên trong mỗi một bức họa hẳn đã tiềm ẩn chất Thơ. Hoặc là“trong thơ là cả một khung trời âm nhạc, hay ngược lại trong nhạc là cả một khung trời đầy thơ mộng” và cũng có người ví von rằng:
Yêu thơ là kẻ đa sầu,
Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ.
Riêng tôi yêu nhạc lẫn thơ,
Đố ai biết được tôi mơ hay sầu. 
Trong những sáng tác về thơ ca, thi phú, thường thì các thi sĩ đều vẽ vời thêu dệt thêm cảnh trí như núi non, hoa bướm, mây khói .vv… cốt làm cho bài thơ tăng phần phong phú, cộng thêm từ chương cú pháp, đẹp ý, đẹp lời, tình tứ (đôi khi rất lãng mạng) trông y như một bức gấm thêu hoa.
Thơ cũng là những áng văn ca tụng tình yêu thủy chung hoặc ngược lại tán thán tơ duyên đổ vỡ và cũng có những dòng thơ cốt chỉ muốn khuyên răn người đời nên ăn ở sao cho có phúc hậu (nhất là những câu ca dao hay câu vè).
Cảm khái tình lý trên, nên tôi đã phác họa ra “3 bức tranh” qua 3  bài: Thơ, Nhạc, Họa, cốt để biểu hiện sự đồng tình bởi những ý tưởng khả dĩ chấp nhận đó.
Kính mời chư liệt trưởng thượng, quý thi hữu, các bạn yêu thơ cùng thưởng lãm 3 thi phẩm dưới đây: THƠ, NHẠC, HỌA:

THƠ:
“Thơ” vốn là mơ mộng hão huyền,
Đôi khi viết chỉ để răn khuyên.
Bướm hoa trăng gió như nhà nóc,
Vần điệu trắc bằng tựa bút nghiên.
Bước đến Kon-Tum thăm bậu bạn,
Quay về Đắk-Lắk hẹn thuyền quyên.
Ô, kìa! ánh mắt Liêu Trai đó,
Như phép thôi miên, giải muộn phiền.

NHẠC:
“Nhạc” tức là thơ, mặc khách chèo,
Thần hồn nhập phách, ngón đờn reo.
Cung-Thương réo rắc xuyên ghềnh đá, 
Giốc-Chủy du dương quyện núi đèo. 
Bắt nhịp Hành-Vân con sóng cuộn,
Lên tông Lưu-Thuỷ gió mây theo.
Đồ, Rê, Sôl, Lá, tay ngà nắn,
Quyến rủ người sang đến kẻ nghèo.
 HỌA:
“Họa” tức là Thơ-Nhạc phổ xong,
Ngẫm nghiền mới thấy cảnh non bồng:
Sơn thanh thăm thẳm, sương giăng lối,
Thủy tú quanh co, suối chảy dòng.
Một đám ong vờn hoa bướm trắng,
Đầy trời gió ruổi áng mây hồng.
Chư tiên cờ rượu bên sườn núi,
Đồng tử ngồi hầu, nét nét phong.
Đinh Dậu, Dec 28 năm 2017
ĐôngThiênTriết

Leave a Reply