• Biếm Thi

    Con Quỷ Vô Thường

    Bài thơ này tôi làm sau khi nghe tin một bác lớn tuổi (trên 8 bó tuổi) mà tôi quen biết đã nhiều năm qua (trên các DĐ), nhưng mới gần đây, tôi được biết bác đã khăn gói lên đường thật là vội vã, không kịp trăn trối với con cháu và nhất là bà cụ gái (phu nhân của bác). Được biết bác trai này kể từ ngày qua Mỹ đến nay bác chỉ sống nhờ vả vào tiền SSI (tiền già), ăn không nhàn rỗi không biết làm trò trống gì để tiêu khiển nên hằng ngày bác chỉ cần nhấp chuột vào các diễn đàn để…