• Thất Ngôn Bát Cú

  Đọc Truyện Tam Quốc

  Mưỡu đầu: Sóng thần giục giã chẻ đôi, Trên lưng tuấn mã thúc thôi quốc cừu. Ngoài song cát bụi mịt mù, Gươm mài chửa bén, vết thù chưa nguôi! Đọc Truyện Tam Quốc Tiếng vó câu reo, Xích Thố thần, Mịt mù cát bịu chốn ba quân. Bung cương vượt suối, sương rơi lạnh, Vung kiếm chiếm thành, gió rít ngân. Quá ải tầm huynh dường mấy độ, Quơ đao trảm tướng đã bao lần. Đường về đất Thục trăm ngàn khổ, Hán Thọ Đình Hầu quả thánh nhân. Giục mã bung cương đã tới nơi, Tao phùng huynh đệ kính nhau mời. Nâng ly chinh khí, tình đầy…

 • Thơ Hán-Việt

  Cảm Hoài 感懷-(述懷)

  Bài thơ nôi dung chuyển chở rất hào hùng, nhất khí của tiền bối Đặng Dung, đã lưu lại trong lòng hậu thế nỗi thương cảm, xúc động khi đọc qua dòng thơ Cảm Hoài viết bằng Hán ngữ của Ngài. Cảm hoài (chữ Hán: 感懷) là bài thơ tự sự của Đặng Dung khi ông đem quân giúp vua Trùng Quang Đế của nhà Hậu Trần, nhưng do lòng người ly tán, quân binh ít ỏi, lương thực thiếu thốn nên cuối cùng đã thất bại. Bài thơ thể hiện ý chí sắt đá của một người anh hùng nhưng không may là không gặp thời thế, công việc chưa xong thì tuổi đã già. Xin…

 • Thơ Hán-Việt

  Ba Bài Thanh Bình Điệu 清平調 詞三首

  清平調 詞三首 其 一 雲想衣裳花想容, 春風拂檻露華濃。 若非群玉山頭見, 會向瑤臺月下逢。 (Chuyển Ngữ) Thanh Bình Điệu, Từ Tam Thủ Bài Nhất: Vân tưởng y thường hoa tưởng dung Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến Hội hướng Diêu Đài nguyệt hạ phùng (Diễn Nôm) 3 bài Thanh Bình Điệu Bài Nhất Mây tợ xiêm y, hoa tựa nàng, Hột sương ngào ngạt, gió xuân sang. Phải trên núi Ngọc ta từng gặp ? Trăng sáng trên Đài, hẹn đá vàng. 清平調 詞三首 其 二 一枝穠豔露凝香, 雲雨巫山枉斷腸。 借問漢宮誰得似, 可憐飛燕倚新妝。 (Chuyển Ngữ) Thanh Bình Điệu, Từ Tam Thủ Bài Nhì: Nhất chi nùng diễm lộ ngưng hương, Vân…

error: Content is protected !!