• Vui Bút Xướng Họa

    (VBXH) Vịnh Cách Ăn Vú Sữa

    August 20, 2021 (Bài Xướng) Vịnh Cách Ăn Vú Sữa Quả gì da láng cón xanh màu ? Các cậu trong làng kháo bảo nhau. Nắn nắn, nhồi nhồi, sữa chảy xuống, Xoa xoa, bóp bóp, dãi tuôn trào. Kê mồm vào nút, ngon hơn điếu, Híp mắt ra chiều, sướng đã ngao. Nhựa dính trên môi in tuyết trắng, Trẻ già mê tít, giật giành nhau. ĐôngThiênTriết. May/12/04 (Bài Họa) Xin góp bài họa vui vùng thi hữu Thiên Triết: THƯỞNG VÚ SỮA Quân tử có thương mời nếm thử Xin đừng sờ nắn nhựa ra tay (Nhại thơ Hồ Xuân Hương) Họa vui – 4 vận Tròn căng đôi…

  • Thất Ngôn Bát Cú

    Thơ, Nhạc, Họa.

    November 28, 2019  Thơ, Nhạc, Họa Nghe thiên hạ thường kháo nhau rằng: “trong thơ đã có họa, hoặc trong họa đã có thơ” , có nghĩa là bên trong mỗi một bức họa hẳn đã tiềm ẩn chất Thơ. Hoặc là“trong thơ là cả một khung trời âm nhạc, hay ngược lại trong nhạc là cả một khung trời đầy thơ mộng” và cũng có người ví von rằng: Yêu thơ là kẻ đa sầu, Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ. Riêng tôi yêu nhạc lẫn thơ, Đố ai biết được tôi mơ hay sầu.  Trong những sáng tác về thơ ca, thi phú, thường thì các thi…