• Phân Ưu

    Phân Ưu:

    PHÂN ƯU: Nhận được Tin Buồn Phu Quân của Nhà Văn, Thi Sĩ Dư Thị Diễm Buồn là Cụ Ông DƯ VĂN BIẾT Giáo Sư VNCH, Sĩ Quan QLVNCH/SĐ 21/BB Đã qua đời ngày 14/11/2021 tại Yuba City, California, Hoa Kỳ Hưởng thọ 80 tuổi Thành kính phân ưu cùng Bà Quả Phụ Dư Văn Biết, tức Nhà Văn, Thi Sĩ  Dư Thị Diễm Buồn cùng Tang Quyến Xin cầu nguyện cho Hương Linh Cụ Ông DƯ VĂN BIẾT được sớm tiêu diêu Miền Cực Lạc Thành kính phân ưu Nhà thơ: Đông Thiên Triết California, 18/11/2021

  • Biếm Thi

    Chán Lũ Ba Lơn!

      “Nỗi lòng đòi đoạn xa gần,Chẳng vò mà rối, chẳng dằn mà đau!” (T.Kiều) Đời đáng chán hay không đáng chán Cạn chai rồi riêng hỏi bạn vong ân ?  Chán Lũ Ba Lơn! Bốn mốt năm lưu lạc xứ người, *Thăng trầm mấy lượt cũng vui tươi. Người chê tớ điếc màng chi tức,   Kẻ nhiếc mình điên vẫn cứ cười.  Ruột thịt thời nay như lợn ủi,Bạn bè hiện tại tợ gà bươi.Cho hay nhân ngãi thời cô-wít,*Hệt lũ ba lơn Một Nói Mười.ĐôngThiênTriết /Jan/2022 (1)-Đến Mỹ năm 1981- năm này 2022  

error: Content is protected !!