• Thất Ngôn Bát Cú

    Tuổi Già Đón Lễ Gà Tây

    Còn vài ba hôm nữa là ngày Lễ Tạ Ơn, Sáng hôm nay ra phố, tình cờ gặp ông cụ cầm cờ vàng 3 sọc đỏ, đến trò chuyện hỏi han thì được cụ cho biết: năm nay cụ đã  85 tuổi và các bạn già của cụ có chụp cho cụ tấm hình, trông rất dễ thương “đẹp lão” nên cụ mang ra khoe với mình, khi về nhà, nhớ lại chuyện lúc nảy, bèn làm bài thơ dưới đây, trước để kính tặng cụ, sau cũng để kính tặng chung cho quý bô lão khác: Tuổi Già Đón Lễ Gà Tây Lễ Gà Tây ở xứ cờ hoa,…

  • Vui Bút Xướng Họa

    (VBXH) Vịnh Chiếc Nón Cối

    Bài Xướng: Vịnh Chiếc Nón Cối Nón cối bây giờ rất rẻ tiền, Không mua cũng biếu hoặc cho riêng. Bà kia vào mạng, rằng: hòn đá, Cụ nọ lên đài, bảo: củ riềng. Chỉ vậy, vèo vèo, nón liệng tới, Rồi thì, véo véo, mũ quăng xiên. 911 – gọi, Ambulance đến.  Xúc cả hai người nhập viện điên. ĐôngThiênTriết. Sep/15/2018. Bài Họa 1: Trò Chơi Chụp Mũ Gà nhà đấu đá, chẳng vì tiền, Nhưng để trả thù, báo hận riêng. Cụ nọ vén quần lòi củ cải, Bà này vạch váy ló nương riềng. Dép râu cũ rích – đem chơi xỏ Nón cối nát nhừ – xách chưởi xiên Hai phiá tranh giành “cờ chánh nghiã” Bao…

error: Content is protected !!