• Tùy Bút 1

    Bậc Thầy Tùy Bút Nguyễn Tuân

    Bậc thầy Tùy bút Nguyễn Tuân Tác phẩm tự sự – trữ tình Tùy bút là tác phẩm văn học có từ lâu ở nước ta và Trung Quốc, phát triển đến đỉnh cao trong văn học hiện đại. Thiên cổ kì bút Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ (thế kỉ XVI) và Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ (thế kỉ XVII) rồi đến những trang hoa tùy bút của hàng chục nhà văn nổi tiếng từ đầu thế kỉ XX đến nay đã khẳng định vị trí quan trọng làm phong phú và rạng rỡ nền văn học của tùy bút trong đời sống văn học…