Vui Bút Xướng Họa

Cứu Nữ Vương

Bài Họa 40/a –
Cứu Nữ Vương
(Liên Hoàn Đảo Vận)
 
Trót đã yêu say đm n vương,
No vào cm đa qun quanh đường.
Du dương đip khúc tơ vn phím,
Lnh lót tiếng đàn sc ta hương.
Thân cưỡi nga hng xông chiến đa,
Tay vung kiếm bc giẵm sa trường.
Đơn thân đc mã vào sào huyt,
Dc phá men su chng ngi sương.
Dc phá men su chng ngi sương.
Lên ngàn xung vc nhng đêm trường.
Đim quân xut trn san thành quách,
X tin tung quyn cu dáng hương.
Dũng t Kinh Kha tng thích khách,
Oai như Hng Vũ lúc thăng đường.
Cũng đu ngưỡng vng Ta hào hip,
Cũng mun chính mình cu n vương.
San Jose Dec/24/2023
Bài Xướng: Me Rượu Hồn Thơ
(Liên hoàn đảo vận)
Gió về lay động cánh hoa vương,
Tô thắm vườn xuân, điểm mặt đường.
Khẽ gọi cung tơ tìm cảnh mộng,
Khéo đùa men rượu kiếm mùi hương.
Chiều dâng, chiếc én về duyên hải,
Đêm lắng, ngàn lau khép chiến trường.
Nhẹ lái thuyền mơ qua bến nhạc,
Đón chùm sao rụng tỏa trong sương.
Đón chùm sao rụng tỏa trong sương,
Thức tỉnh tâm tư, giữa mộng trường.
Bớt ngọn đèn khuya, trăng giãi bóng,
Mở rèm trúc lạnh, gió đưa hương.
Khơi nguồn thi hứng bên song liễu,
Dệt khúc ca ngâm trước thảo đường.
Say tỉnh, bâng khuâng, lòng rộn rã,
Tình quê, ý nhạc, mảnh hồn vương.
Văn Lang
Đọc thêm 67 bài Xướng Họa Men Rượu Hồn Thơ

Leave a Reply