Thơ Trữ Tình

Chúc Xuân Quý Mão

Hương Xuân 8 
Kén kéo thoi đưa Quý Mão sang
Khấn nguyền chấp bút trước hương đàn.
Xuân ngăn dịch tễ trừ muôn xóm,
Xuân đuổi cô vy giúp vạn làng
Xuân chúc chư quân đường tiến chức,
Xuân mừng liệt vị bước thăng quan.
Rồng bay phụng múa đôi câu liễn,
Mai Cúc giao hoan dưới nắng vàng.
Mai Cúc giao hoan dưới nắng ngà,
Trống lân giục giã vọng từ xa..
Xuân lai Phước Thọ tài đầy túi,
Xuân đáo An Khang lộc khắp nhà.
Xuân viếng năm châu xinh vạn nẻo,
Xuân về bốn biển đẹp muôn hoa.
Ước mong bạn trẻ bền tơ tóc,
Chỉ đỏ duyên se khấn Nguyệt Bà.
Jan /18/2023

Leave a Reply

error: Content is protected !!