Thất Ngôn Tứ Tuyệt

Ô Y Hạng Thán!

Ô Y Hạng Thán!
Ô Y Hạng thế ngoại trần gian,
Chu Tước thiên kiều, yến rộn ràng.
Vương thự nguy nga trời bảng lảng,
Tạ đình tráng lệ khách bàng hoàng.
Chút hương tình thiếp tròn son sắt,
Nhúm lửa nghĩa chàng vẹn đá vàng.
Đàn sáo rượu thơ từ dạo ấy,
Nay tìm đâu thấy ánh hào quang.
San Jose- Apr 12-2024
* Chu tước 朱雀: tên gọi loài chim sẻ, lông có sắc màu đỏ. Nhưng ở đây hàm ý là địa danh thuộc cây cầu bắc qua sông Tần Hoài, nếu đi vào trung tâm ngõ Ô Y thì phải trải qua cầu này. Xưa trên cầu, Tạ An cho xây một ngôi lầu có trang trí hai con chim sẻ bằng đồng, cho nên gọi Chu Tước là hàm ý dịa danh cây cầu này.
Cảm thán bởi bài thơ tuyệt tác “Ô Y Hạng” của thi hào Lưu Vũ Tích (772 – 842) tự là Mộng Đắc, quê ở Lạc Dương, Hà Nam. Ông là một nhà thơ thời Đường. Từng đảm nhiệm chức Thái Tử Tân Khách, người đời hay gọi ông là “Lưu Tân Khách”, nhân đó mà tại hạ sáng tác bài thơ trên để tỏ lòng ngưỡng vọng khôn xiết. 
金陵五題-烏衣巷 
朱雀橋邊野草花,
烏衣巷口夕陽斜。
舊時王謝堂前燕,
飛入尋常百姓家。
Kim Lăng ngũ đề – Ô Y hạng
Chu Tước kiều biên dã thảo hoa,
Ô Y hạng khẩu tịch dương tà.
Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến,
Phi nhập tầm thường bách tính gia.
Dịch nghĩa
Bên cầu Chu Tước, cỏ dại đầy hoa,
Trong ngõ Ô Y mặt trời xế bóng.
Chim én nơi lâu đài họ Vương, họ Tạ ngày trước,
Nay bay vào những nhà dân chúng bình thường.
Đọc thêm: Sự Tích Ô Y Hạng

Leave a Reply

error: Content is protected !!