Thất Ngôn Bát Cú

Trăn Trở

Bao giờ sông Cái có cầu,
Em sang em giải mối sầu cho anh.
(Ca dao)
Trăn Trở
Thề non hẹn biển thuở ươm mầu,
Trăn trở duyên tình luống bể dâu!
Thuận mái xuân yêu thuyền cập bến,
Ngược dòng hạ oán khách về đâu.
Chén mời, bóng rọi trăng đầy núi,
Rượu rót, trăng lên bóng ngập lầu,
Thức tỉnh canh gà nào thấy bậu! 
Ve sầu rên rỉ quấy đêm thâu.
Đông Thiên Triết – Feb 27/23

Leave a Reply

error: Content is protected !!