Thất Ngôn Bát Cú

Mạnh Dạn!

Trích 3 Liên Khúc trong bài “Thập Tam Liên Khúc: Mạnh Dạn” của chính tác giả ĐTT
1.
Vận nước Bảy Lăm nghiệt ngã lôi,
Chạnh lòng ký ức nhớ từng hồi.
Muôn người khốn khổ mơ nồi thịt,

Vạn kẻ cơ hàn ước nấm xôi.
Một đám quan phì, danh tiếng nổi,
Trăm ngàn dân đói, kiếp bèo trôi.
Sầu dâng những tưởng hờn vong quốc,
Mạnh dạn vùng lên, các bạn ôi!
2.
Mạnh dạn vùng lên, các bạn ôi!
Trông kìa, ngọn nến sắp tàn rồi.
Nơi này chiếu đất muôn đầu gục,
Chỗ nọ màn trời vạn cốt rơi.
Mây xám u sầu, thây chất ngập,
Hoa tàn tạ thảm, máu tuôn trôi.
Cộng vào tang tóc loang đường phố,
Chủ mới lên ngôi, cuộc đổi dời.

3.

Đổi dời, dân chúng gánh đau thương,
Hồi tưởng thuở xưa khắp chiến trường:
Dạ sắt sá gì ngày dãi nắng,
Lòng đinh nào quản tối dầm sương.
Khi dừng quân ngắm đồi sơn cước,
Lúc băng rừng nhìn bóng tịch dương.
Nhắc nhớ hình xưa dòng lệ đổ,
Sầu đầy đong ngập vũng tang lương.
Mưỡu Hậu:
Thù nhà nợ nước vết thương!

Làm sao rửa sạch để giương ngọn cờ!
Đọc thêm toàn bài Liên Hoàn Thập Tam Khúc Mạnh Dạn xin nhấn Link:

Leave a Reply

error: Content is protected !!